Vilkår og betingelser

Her finner du all informasjon om vilkår og betingelser for kurs og tjenester hos Madisons AS.
Vi anbefaler at du som kunde setter deg inn i dem før du melder deg på kurs hos oss.

Vilkår og betingelser

Ved godkjenning av disse vilkår aksepterer du samtidig at vi kan sende deg relevant informasjon, tilbud og/eller nyheter fra oss som kurstilbyder.
Dine opplysninger ivaretas av oss og vil ikke bli videreformidlet til en annen part med mindre dette er nødvendig for å kunne sikre leveranse og oppfyllelse av selve kursgjennomføringen (diplomer, kursmateriell ol). Spørsmål vedrørende dette kan sendes til post@madisons.no
Lenke til våre personvernerklæring – https://madisons.no/personvern

Påmelding
Din påmelding er bindende og blir bekreftet pr epost til den adressen som er fylt ut i ordre/påmeldingsskjemaet. Eventuelle endringer skal skje skriftlig pr epost til post@madisons.no
Det er kundens ansvar å sette seg inn i våre avbestillingsvilkår.

Krav om oppmøte/deltakelse
Alle våre kurs fordrer 100% deltakelse for å oppnå kursbevis/sertifisering. Vi er behjelpelige med ekstraundervisning mot betaling for å ta igjen tapt tid.

Betaling
Ved påmelding av kurs vil du få to muligheter for betaling:
Stripe sender deg direkte til deres portal for betaling med bankkort og du vil motta kvittering gjennom deres systemer samt en ordrebekreftelse fra oss.

Direkte bankoverføring får du oppgitt betalingsinformasjon samt at du vil motta faktura for innbetaling av kursavgift på epost før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt innen 2 arbeidsdager før kursstart, hvis ikke annet er avtalt.

Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eventuell eksamen eller ikke (f.eks. ved Diplomstudie).

Dersom kunden ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen person inntil 3 arbeidsdager før kursstart. Dette må meldes skriftlig til post@madisons.no

Angrerett
Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig beskjed kreves med utfylt angrerettskjema, og det er kundens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen.

Angrerettskjema kan lastes ned her:
Unntak for angrerett fremkommer av angrerettloven § 22:
Tilfeller der tjenesteavtalen innebærer at Madisons AS må sette til side kapasitet, som kan være vanskelig å fylle dersom avtalen frafalles.
Eksempler på dette er:
Kurs som meldes på med kortere frist enn 14 dager før kursets start.
Kurs som tilpasses kunden, hvor arbeidet med tilpassing av materiell og kostnader forbundet med oppdraget har begynt å løpe
Konsulentarbeid der tid og arbeid er påbegynt.

Avmelding
Alle våre kurs har bindende påmelding, men vi åpner imidlertid opp for at du kan melde deg av innenfor følgende gitte rammer:
Ved avmelding under 14 dager før kursstart belastes 50% av kursprisen.
Ved avmelding mindre enn 5 arbeidsdager før kursstart belastes full kursavgift.
Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Hvis du ikke kan delta på kurset du er påmeldt til, kan det gis mulighet for deltagelse på annet tilsvarende kurs på seinere/annet tidspunkt hvis det er ledig plass. Dette må skje innen 6 måneder og må søkes om skriftlig til post@madisons.no. Selve kursavgift må uansett betales i henhold til utsendt faktura ved valg av en slik løsning).

PS! Ikke bestill reise eller opphold før du har mottatt skriftlig bekreftelse på at kurset gjennomføres og at du har fått plass. Madisons AS er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med reise, opphold eller annet.

Ved sykdom
Ved eventuell sykdom må Madisons AS varsles senest 24 timer før kursstart med gyldig legeattest. Deltaker vil få utsatt kursstart til neste tilsvarende kurs som har ledig plass.

Ved utelatt oppmøte
Ved varsel samme dag mister deltaker plassen og kursavgift refunderes ikke. Ønskes spesialundervisning kan dette tilbys etter avtale.
Din påmelding er gyldig for det kurset du har betalt for. Dersom du uteblir fra hele eller deler av kurset kan du mot betaling av et gebyr på 50% av kursavgift søke om gjesteplass på andre kurstidspunkt hvis Madisons AS har ledig plass for dette. Søknad må sendes til post@madisons.no

Betalingsutsettelse
Det gis ikke betalingsutsettelse direkte av Madisons AS.

Oppdeling av kursavgift til Diplomstudie er mulig og må søkes om til post@madisons.no ved påmelding.
Nav tiltak, AMO, betalt kurs av arbeidsgiver o.l. gjelder egne avtaler.

Mislighold av betaling
Ved mislighold av betalingsforpliktelsene bortfaller Madisons AS sine forpliktelser. Manglende betaling av kursavgiften medfører tap av kursrettighetene, og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Bekreftelse og sertifiseringsbevis kan holdes tilbake.

Kontinuasjonseksamen
Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker (på grunn av sykdom ikke kan gå opp til eksamen og/eller ikke å ha meldt seg av innen avmeldingsfristen) ikke har avlagt tidligere ordinære eksamener, vil bli automatisk oppmeldt til første kontinuasjonseksamen i henhold til studieprogrammet.

NB!
Studenter er selv ansvarlig for å melde seg på til andre og tredje kontinuasjonseksamen via epost: post@madisons.no

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?
Man kan kun gjennomføre maksimalt tre – 3 – eksamensforsøk i samme kurs.
Et eksamensforsøk regnes som gjennomført selv om studenten ikke leverer oppgaven eller møter opp til skriftlig/muntlig eksamen. Når en student har brukt 3 eksamensforsøk i samme emne, må hele emnet/kurset tas om igjen før ny eksamen kan avlegges.

Når og hvor ofte avholdes kontinuasjonseksamen? 
Kontinuasjonseksamener avholdes etter avtale. NB! Fullføringsfristen for å gjennomføre eksamen i et emne er 1 år etter at man fulgte undervisningen i emnet.
Eksempel: hvis du fulgte kurset i løpet av mai 2019, kan kontinuasjon senest gjennomføres mai 2020.

Hva koster det å kontinuere?
Kontinuasjonseksamener belastes med en avgift.
Det betales en kontinuasjonsavgift kr. 1000,- per eksamen. Det kan avlegges både teoretisk og praktisk eksamen samtidig.

Endringer/forbehold
Madisons AS tar forbehold om å kunne endre generelle bestemmelser og avlyse annonserte kurs dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere i kursperioden. Vi tar også forbehold om at fagplan for kurs kan bli endret, om at priser kan øke, og om eventuelle trykkfeil i prislister, kursinformasjon, kursbeskrivelse eller annen informasjon.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med for få påmeldte. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Stay Connected with Us

Let’s Create Together

Connect with us to explore how we can make your vision a reality. Join us in shaping the future.

Handlekurv
Skroll til toppen