Personvern

Vi bryr oss om deg og ditt personvern

Velkommen til Madisons OSLO sin side om personvern. Her finner du samlet informasjon om hvordan vi henter inn, lagrer og bruker dine personopplysninger. Hos oss er det viktig at du føler deg trygg på at vi tar personvernet ditt på alvor, og at våre aktiviteter tar hensyn til EUs nye personvernlovgivning (GDPR) som ble gjeldende 20. juli 2018.

Hvordan innhenter Madisons informasjon om deg?

Når du bestiller et kurs, melder deg på vårt nyhetsbrev eller sender oss en hendvendelse gjennom kontaktskjema vil det i mange tilfeller bli lagret informasjon som er relevant for kontakten i våre datasystemer.

Eksempel kan være når vi sender deg en faktura på et kurs må vi opprette deg som kunde i våre systemer. Da må vi lagre din kontaktinformasjon som gjør det mulig å sende deg faktura. Vi vil også lagre din kontaktinformasjon når du melder deg på vårt nyhetsbrev. Persondata kommer vanligvis inn til oss i forbindelse med ditt kundeforhold, hvis du selv melder deg på nyhetsbrevet eller sender oss et kontaktskjema.

Hvorfor samler Madisons OSLO data om meg?

Vi vil ikke samle unødvendig informasjon om deg. Kun det vi trenger for konkrete, legitime og forhåndsdefinerte formål, og bare når det finnes lovgrunnlag for å gjøre det.

Noen eksempler på hvordan vi bruker informasjonen er til å sende deg nyhetsbrev, faktura, sende deg kursinformasjon eller kursmateriell.

Vi selger ikke informasjonen din

Vi vil på ingen måte dele eller selge dine personlige opplysninger til andre selskaper.

I noen spesielle tilfeller kan det hende vi deler informasjonen med pålitelige underleverandører som har behov for å håndtere persondata, for eksempel i fakturerings- eller kontraktssaker.

Sikring av persondata

For å sikre dine persondata bruker vi en rekke tekniske løsninger slik som brannmurer og virusprogrammer, og vi holder vi nøye oppsyn over hvem som har rett til å behandle personopplysningene dine.

Administrer din informasjon – du bestemmer!

Hvordan du får tilgang til og administrerer dine persondata avhenger av hvilket kundeforhold du har til Madisons OSLO. Som en kunde hos oss vil din informasjon kun bli benyttet direkte tilknyttet den tjenesten eller det produktet du har kjøpt hos oss. I nyhetsbrevet vårt har du mulighet til å unsubscribe, og vi vil da ikke sender deg nyhetsbrev fremover.

Ønsker du å redigere eller endre informasjonen vi har om deg sender du oss bare en beskjed om dette, enten på epost eller via vårt kontaktskjema